Sprache / Rěč:  

Swójba a dźěćatstwo

Jako štwórte ze šěsć dźěći Jana Andrickeho a jeho mandźelskeje Madleny narodźi so Alojs dnja 2. julija 1914 w Radworju. Dźensniši gmejnski zarjad, bywša šula, je jeho ródny dom. Jeho nan bě kantor, wučer a šulski nawoda. Alojsowej sotře běštej wučerce. Wšitcy štyrjo synojo katolskeje serbskeje swójby přihotowachu so na měšnistwo. Na domje, w kotrymž je so Alojs Andricki narodźił, bu w lěće 1984 koporowy relief připrawjeny. Relief je twórba Wernera Juza.

family and childhood

Alojs Andritzki was born in Radibor on 2nd July 1914 as the fourth of six children of Johann and Magdalena Andritzki. His father was a cantor, teacher and headmaster in Radibor. His two sisters became teachers. All four sons of the catholic sorbian Andritzki family were preparing for the priesthood. The today´s municipal office, a former school, is Andritzki´s birthplace. Since 1984 you can find there a plaque in shape of an embossed copper relief made by Werner Juza to remembering Andritzki. 

rodina a dětství

Alojs Andritzki se narodil v Radiboru 2. července 1914 jako čtvrté ze šesti dětí Johanna a Magdaleny Andritzkých. Jeho otec byl sbormistrem, učitelem a ředitelem v Radiboři. Alojsovy sestry se staly učitelkami. Všichni čtyři synové katolické lužickosrbské rodiny Andritzkých se pak připravovali na kněžskou dráhu. Alojsovým rodným domem je bývalá škola a dnešní obecní úřad, na kterém ho od roku 1984 připomíná pamětní deska v podobě raženého měděného reliéfu od Wernera Juzy.

Rodzina i dzieciństwo

Alojs Andritzki urodził się w Radiborze 2 lipca 1914 r. jako czwarte z sześciorga dzieci Johanna i Magdaleny Andritzkich. Jego ojciec był kantorem oraz nauczycielem i dyrektorem miejscowej szkoły. Dwie siostry późniejszego błogosławionego zostały nauczycielkami. Wszyscy czterej synowie katolickiej, serbołużyckiej rodziny Andritzkich przygotowywali się do kapłaństwa. Dzisiejszy urząd gminy, a dawna szkoła, to dom, w którym się urodził. Od 1984 r. Andritzkiego upamiętnia tablica pamiątkowa w formie miedzianej płaskorzeźby dłuta Wernera Juzy.

 

awdijo k staciji 1 (němsce / serbsce)

Impressum / Datenschutzerklärung