Sprache / Rěč:  

"Pomhaj mi, zo bych to sam zdokonjał!" (Maria Montessori)

Witajće na internetnu stronu “Katólskeho serbskeho dźěćaceho domu Alojs Andricki”. Chcemy so Wam na tutym puću předstajić, Was wo nowosćach informować a mały dohlad do našeho dźěła dać. Mjeno našeho zarjadnišća zrozumimy jako zakład našeho dźěła. Dźěćacy dom je poskitk katólskeje wosady „Marije kralowny róžowca“ a je wotewrjeny za wšitkich, kotřiž móža so z zaměrami kubłanišća identifikować. Jako serbske kubłanišćo maja za nas serbska rěć, kultura a narodnosć wosebitu hódnotu. Dźěći zeznajomnja so pola nas ze žiwjenjom zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho. Wón je nam z přikładom wjesołeho a horliweho křesćana.

Naš dźěćacy dom wobdźěli so na 'EU-šulskim programje' z pjenježnej podpěru Europskeje unije.

Impressum / Datenschutzerklärung